Mua hàng: 08989928380337000054
HUMERO
geyser
MUTOSI
kangaroovietnam
HUMERO
maylocnuocnewlife
korihome
coway
ryohyundai
aosmith
karofi
Cleansui
chungho
Atica
FUJIE
MÁY LỌC NƯỚC CNC
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO
MÁY LỌC NƯỚC 3M
ORODO
KANGEN
PHILIPS
FUJI SMART
IMPART
DONG A
REWA
ROBOT
UNILEVER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG | locnuocuong.com.vn

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới
Máy làm nóng lạnh nước Karofi KAO -T80
Máy làm nóng lạnh nước Karofi KAO -T80
Giá KM: 3.150.000đ Giá: 4.200.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.990.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Karofi ERO 110
Máy lọc nước Karofi ERO 110
Giá KM: 6.330.000đ Giá: 7.920.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
Giá KM: 7.950.000đ Giá: 11.490.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
Giá KM: 7.150.000đ Giá: 10.460.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước yakyo NANO 820N
Máy lọc nước yakyo NANO 820N
Giá KM: 7.695.000đ Giá: 10.260.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO TP-219AK
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO TP-219AK
Giá KM: 8.025.000đ Giá: 10.700.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Karofi ERO100
Máy Lọc Nước Karofi ERO100
Giá KM: 5.720.000đ Giá: 7.690.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Giá KM: 7.590.000đ Giá: 9.800.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 751
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
Giá KM: 6.200.000đ Giá: 8.500.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Giá KM: 58.000.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 13.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Giá KM: 48.400.000đ Giá: 60.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC MUTOSI MP-100HIC
MÁY LỌC NƯỚC MUTOSI MP-100HIC
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 12.990.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 13.500.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Atica MHW-H5(V)
Máy lọc nước ion kiềm Atica MHW-H5(V)
Giá KM: 36.900.000đ Giá: 56.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
Giá KM: 42.800.000đ Giá: 53.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC Yakyo NANO TP-821N
MÁY LỌC NƯỚC Yakyo NANO TP-821N
Giá KM: 8.750.000đ Giá: 12.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CNC815UF
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH CNC815UF
Giá KM: 6.900.000đ Giá: 7.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC CÔNG SUẤT LỚN 3M ICE 140-S
MÁY LỌC NƯỚC CÔNG SUẤT LỚN 3M ICE 140-S
Giá KM: 11.500.000đ Giá: 12.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 47
Máy lọc nước Kangaroo KG 47
Giá KM: 7.900.000đ Giá: 8.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Giá KM: 8.520.000đ Giá: 10.650.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 7.720.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
New
MÁY NÓNG LẠNH KAROFI HCV200RO
MÁY NÓNG LẠNH KAROFI HCV200RO
Giá KM: 6.750.000đ Giá: 8.770.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC18-RO
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI HC18-RO
Giá KM: 6.900.000đ Giá: 10.900.000đ
Mua hàng
New
CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIE WD1170C
CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIE WD1170C
Giá KM: 3.840.000đ Giá: 4.270.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 330
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 330
Giá KM: 2.900.000đ Giá: 3.300.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45
Giá KM: 20.400.000đ Giá: 25.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66
Giá KM: 42.700.000đ Giá: 51.500.000đ
Mua hàng
New
Cây nước nóng lạnh FujiE Model WD1080E
Cây nước nóng lạnh FujiE Model WD1080E
Giá KM: 1.080.000đ Giá: 1.210.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
Giá KM: 10.900.000đ Giá: 14.900.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Chungho New Whi Caffe 700
Máy Lọc Nước Chungho New Whi Caffe 700
Giá KM: 40.875.000đ Giá: 54.500.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 6
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 6
Giá KM: 5.390.000đ Giá: 5.990.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC TỔNG ORODO - MODEL WPO 110
MÁY LỌC NƯỚC TỔNG ORODO - MODEL WPO 110
Giá KM: 12.000.000đ Giá: 13.000.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Aquaphor Morion
Máy Lọc Nước Aquaphor Morion
Giá KM: 15.210.000đ Giá: 16.900.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Aosmith Side Stream C1
Máy Lọc Nước Aosmith Side Stream C1
Giá KM: 7.191.000đ Giá: 7.990.000đ
Mua hàng
New
 Cây Nước Nóng Lạnh Karofi HCV351-WH
Cây Nước Nóng Lạnh Karofi HCV351-WH
Giá KM: 8.632.000đ Giá: 10.790.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Giá KM: 5.990.000đ Giá: 7.990.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 11.300.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Karofi KAQ-U16
Máy lọc nước Karofi KAQ-U16
Giá KM: 5.780.000đ Giá: 7.230.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC CHUNGHO SANITA ICE
MÁY LỌC NƯỚC CHUNGHO SANITA ICE
Giá KM: 29.850.000đ Giá: 39.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SLIM S-S038
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI SLIM S-S038
Giá KM: 4.420.000đ Giá: 5.920.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Chungho Iguassu Tiny 300
Máy Lọc Nước Chungho Iguassu Tiny 300
Giá KM: 11.000.000đ Giá: 15.900.000đ
Mua hàng
New

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.990.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
Giá KM: 7.950.000đ Giá: 11.490.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
Giá KM: 7.150.000đ Giá: 10.460.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Giá KM: 58.000.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 13.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Giá KM: 48.400.000đ Giá: 60.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 13.500.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 7.720.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 8
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 8
Giá KM: 5.990.000đ Giá: 6.990.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Giá KM: 69.500.000đ Giá: 105.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Giá KM: 5.990.000đ Giá: 7.990.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước uống Geyser Ecotar 4
Máy lọc nước uống Geyser Ecotar 4
Giá KM: 4.940.000đ Giá: 5.490.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 11.300.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC CHUNGHO SANITA ICE
MÁY LỌC NƯỚC CHUNGHO SANITA ICE
Giá KM: 29.850.000đ Giá: 39.900.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Chungho Iguassu Ambient
Máy Lọc Nước Chungho Iguassu Ambient
Giá KM: 5.900.000đ Giá: 8.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Ryo RP901
Máy lọc nước Ryo RP901
Giá KM: 3.900.000đ Giá: 5.200.000đ
Mua hàng

Sản phẩm khuyến mãi

Sản phẩm khuyến mãi
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.990.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
Giá KM: 7.950.000đ Giá: 11.490.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
Giá KM: 7.150.000đ Giá: 10.460.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Giá KM: 7.590.000đ Giá: 9.800.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Korihome WPK 888
Máy Lọc Nước Korihome WPK 888
Giá KM: 5.790.000đ Giá: 7.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Giá KM: 10.200.000đ Giá: 13.000.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 13.500.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 7.720.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
New
CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIE WD1170C
CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH FUJIE WD1170C
Giá KM: 3.840.000đ Giá: 4.270.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 920R
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 920R
Giá KM: 8.200.000đ Giá: 10.200.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
Giá KM: 10.900.000đ Giá: 14.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 11.300.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước  Panasonic TK-CB430
Máy lọc nước Panasonic TK-CB430
Giá KM: 8.900.000đ Giá: 11.500.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U95
MÁY LỌC NƯỚC KAROFI KAQ-U95
Giá KM: 5.350.000đ Giá: 7.580.000đ
Mua hàng
Bình lọc nước ThaiLand Nuvo
Bình lọc nước ThaiLand Nuvo
Giá KM: 1.150.000đ Giá: 1.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Ryo RP901
Máy lọc nước Ryo RP901
Giá KM: 3.900.000đ Giá: 5.200.000đ
Mua hàng

Tin tức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG VỚI THƯƠNG HIỆU LOCNUOCUONG.COM.VN ĐÃ VINH DỰ NẰM TRONG TOP THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - 2023.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG VỚI THƯƠNG HIỆU LOCNUOCUONG.COM.VN ĐÃ VINH DỰ NẰM TRONG TOP THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - 2023. Đáp ứng nhiều tiêu chí như nhận diện thương hiệu, sản phẩm dịch vụ chất lượng, các hoạt động cộng đồng,... Công ty TNHH Thiết bị Lọc nước Minh Vương với thương hiệu LocNuocUong.com.vn đã vinh dự nằm trong Top Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam - 2023.
Các tiêu chuẩn chất lượng nước uống và cách máy lọc nước đáp ứng các tiêu chuẩn đó
Các tiêu chuẩn chất lượng nước uống và cách máy lọc nước đáp ứng các tiêu chuẩn đó Các tiêu chuẩn chất lượng nước uống được thiết lập bởi các tổ chức quốc tế và quốc gia khác nhau. Dưới đây là một số tiêu chuẩn chất lượng nước uống quan trọng và cách máy lọc nước có thể đáp ứng chúng:
khám phá 04 công nghệ lọc nước hiện nay
khám phá 04 công nghệ lọc nước hiện nay Trong lĩnh vực máy lọc nước, có một số công nghệ mới đang phát triển và được nghiên cứu để cải thiện hiệu suất lọc nước và giảm tác động môi trường. Dưới đây là một số công nghệ mới và tiềm năng của chúng
Hiệu suất và hiệu quả của các loại máy lọc nước tồng sinh hoạt gia đình
Hiệu suất và hiệu quả của các loại máy lọc nước tồng sinh hoạt gia đình Hiệu suất và hiệu quả của các loại máy lọc nước tổng sinh hoạt gia đình là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn máy lọc nước phù hợp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về hiệu suất và hiệu quả của các loại máy lọc nước thông qua công nghệ siêu lọc màng lọc UF, công nghệ ngược Osmosis (RO) và công nghệ ion hoá.
Sự khác biệt giữa máy lọc nước dùng cho gia đình và máy lọc nước công nghiệp
Sự khác biệt giữa máy lọc nước dùng cho gia đình và máy lọc nước công nghiệp Bạn đang tìm hiểu về máy lọc nước và muốn hiểu rõ sự khác biệt giữa máy lọc nước dùng cho gia đình và máy lọc nước công nghiệp? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của bạn và cung cấp thông tin về những khác biệt quan trọng giữa hai loại máy lọc nước này
Hiệu quả của Máy lọc nước trong việc loại bỏ chì và chất hóa học từ nguồn nước
Hiệu quả của Máy lọc nước trong việc loại bỏ chì và chất hóa học từ nguồn nước Việc sử dụng máy lọc nước có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc loại bỏ chì và các chất hóa học khác từ nguồn nước. Đây là một giải pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và cung cấp nước uống an toàn cho mọi người. Hãy khám phá các ưu điểm của máy lọc nước và tầm quan trọng của việc sử dụng chúng
Chính Sách Thanh Toán
Chính Sách Thanh Toán Hiện nay, chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng các phương thức thanh toán như sau, đặc biệt chúng tôi có chính sách bán hàng trả góp 0% lãi suất.
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành nhanh 24h cho sản phẩm bảo hành một cách tối ưu nhanh nhất.
Chính Sách Kiểm Hàng
Chính Sách Kiểm Hàng Công ty chúng tôi có những chính sách đổi trả sản phẩm cho khách hàng như sau:
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Hệ thống phân phối

Showroom Lê Đức Thọ
Showroom Lê Đức Thọ 743 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, HCM743 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, HCM 0898992838 - 1900.9274 0898992838 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phan Văn Trị 1
Showroom Phan Văn Trị 1 1469 Phan Văn Trị, P10, Gò Vấp, HCM1469 Phan Văn Trị, P10, Gò Vấp, HCM 0898992838 - 1900.92740898992838 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phan Văn Trị 2
Showroom Phan Văn Trị 2 425 Phan Văn Trị, P1, Gò Vấp, HCM425 Phan Văn Trị, P1, Gò Vấp, HCM 0899889329 - 07727271810899889329 - 0772727181 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phạm Văn Đồng
Showroom Phạm Văn Đồng 57 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, GiaLai57 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, GiaLai 0914414219 - 1900.92740914414219 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com

Máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước, lõi lọc nước , lọc nước đầu nguồn, phụ kiện lọc nước, máy lọc nước RO, Máy lọc nước nano, máy lọc nước uống văn phòng, lọc nước giếng khoan, Lọc nước công suất lớn, Lọc nước uống tinh khiết,