Mua hàng: 08989928380337000054
geyser
MUTOSI
kangaroovietnam
HUMERO
maylocnuocnewlife
korihome
coway
ryohyundai
aosmith
karofi
Cleansui
chungho
Atica
FUJIE
MÁY LỌC NƯỚC CNC
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO
MÁY LỌC NƯỚC 3M
ORODO
KANGEN
PHILIPS
FUJI SMART
IMPART
DONG A
REWA
ROBOT
UNILEVER

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG | locnuocuong.com.vn

Sản phẩm mới

Sản phẩm mới
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 13.300.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.900.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
Giá KM: 6.750.000đ Giá: 10.780.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước yakyo NANO 820N
Máy lọc nước yakyo NANO 820N
Giá KM: 8.250.000đ Giá: 10.260.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO TP-219AK
MÁY LỌC NƯỚC YAKYO TP-219AK
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 10.700.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Karofi ERO100
Máy Lọc Nước Karofi ERO100
Giá KM: 5.720.000đ Giá: 7.690.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Máy Lọc Nước Karofi KAQ-P95
Giá KM: 6.600.000đ Giá: 9.800.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 751
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Cleansui EU 202
Máy Lọc Nước Cleansui EU 202
Giá KM: 26.000.000đ Giá: 26.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
Giá KM: 5.950.000đ Giá: 8.500.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Giá KM: 58.000.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Mitsubishi cleansui EU 101
Máy lọc nước Mitsubishi cleansui EU 101
Giá KM: 11.680.000đ Giá: 11.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Giá KM: 3.990.000đ Giá: 6.450.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG400HD
Máy lọc nước Kangaroo KG400HD
Giá KM: 9.400.000đ Giá: 11.400.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Giá KM: 49.500.000đ Giá: 60.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC MUTOSI MP-100HIC
MÁY LỌC NƯỚC MUTOSI MP-100HIC
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 12.990.000đ
Mua hàng
New

Sản phẩm nổi bật

Sản phẩm nổi bật
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 13.300.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.900.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D50
Giá KM: 6.750.000đ Giá: 10.780.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Máy Lọc Nước ion kiềm Atica Eco
Giá KM: 58.000.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Mitsubishi cleansui EU 101
Máy lọc nước Mitsubishi cleansui EU 101
Giá KM: 11.680.000đ Giá: 11.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Giá KM: 3.990.000đ Giá: 6.450.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Giá KM: 49.500.000đ Giá: 60.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Giá KM: 9.500.000đ Giá: 18.000.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 10.990.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH KAROFI KAD-D52
Giá KM: 7.950.000đ Giá: 11.490.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 5.950.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 8
Máy Lọc Nước Geyser Ecotar 8
Giá KM: 5.290.000đ Giá: 6.990.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước tắm cao cấp Cleansui ES301
Máy lọc nước tắm cao cấp Cleansui ES301
Giá KM: 3.430.000đ Giá: 3.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Giá KM: 51.500.000đ Giá: 76.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Máy lọc nước Geyser Ecolux A
Giá KM: 5.890.000đ Giá: 7.990.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước uống Geyser Ecotar 4
Máy lọc nước uống Geyser Ecotar 4
Giá KM: 4.390.000đ Giá: 5.490.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Giá KM: 6.450.000đ Giá: 11.300.000đ
Mua hàng
New

Sản phẩm khuyến mãi

Sản phẩm khuyến mãi
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Máy lọc nước Karofi KAD-M68
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 13.300.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Karofi KAD-L56
Máy lọc nước Karofi KAD-L56
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 13.630.000đ
Mua hàng
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Máy Lọc Nước Pureit Delica - UR5840
Giá KM: 12.900.000đ Giá: 18.900.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC yakyo NANO TP-815Y
MÁY LỌC NƯỚC yakyo NANO TP-815Y
Giá KM: 7.950.000đ Giá: 10.260.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Máy lọc nước FUJIE nóng lạnh WPD5300C
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WHITE HB 751
Giá KM: 8.490.000đ Giá: 14.200.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Máy lọc nước nóng lạnh Fujie WPD1503C
Giá KM: 3.990.000đ Giá: 6.450.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Giá KM: 9.500.000đ Giá: 18.000.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 10.990.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC TOSHIBA TWP-W1643SV
MÁY LỌC NƯỚC TOSHIBA TWP-W1643SV
Giá KM: 6.490.000đ Giá: 8.590.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 5.950.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 920R
MÁY LỌC NƯỚC ORODO – MODEL WPO 920R
Giá KM: 8.200.000đ Giá: 10.200.000đ
Mua hàng
Máy Lọc Nước ORODO - Model WPO 390
Máy Lọc Nước ORODO - Model WPO 390
Giá KM: 3.500.000đ Giá: 4.200.000đ
Mua hàng
Máy Lọc Nước HUMERO Để Bàn HB-830
Máy Lọc Nước HUMERO Để Bàn HB-830
Giá KM: 3.790.000đ Giá: 5.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
MÁY LỌC NƯỚC HUMERO – WINE HB 750
Giá KM: 8.990.000đ Giá: 14.900.000đ
Mua hàng
New
Máy Lọc Nước Korihome WPK 903
Máy Lọc Nước Korihome WPK 903
Giá KM: 10.500.000đ Giá: 13.340.000đ
Mua hàng

Tin tức

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG VỚI THƯƠNG HIỆU LOCNUOCUONG.COM.VN ĐÃ VINH DỰ NẰM TRONG TOP THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - 2023.
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ LỌC NƯỚC MINH VƯƠNG VỚI THƯƠNG HIỆU LOCNUOCUONG.COM.VN ĐÃ VINH DỰ NẰM TRONG TOP THƯƠNG HIỆU DẪN ĐẦU VIỆT NAM - 2023. Đáp ứng nhiều tiêu chí như nhận diện thương hiệu, sản phẩm dịch vụ chất lượng, các hoạt động cộng đồng,... Công ty TNHH Thiết bị Lọc nước Minh Vương với thương hiệu LocNuocUong.com.vn đã vinh dự nằm trong Top Thương Hiệu Dẫn Đầu Việt Nam - 2023.
BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VỚI VIỆC THAY LÕI LỌC ĐÚNG HẠN VÀ ƯU ĐÃI HẤP DẪN
BẢO VỆ SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VỚI VIỆC THAY LÕI LỌC ĐÚNG HẠN VÀ ƯU ĐÃI HẤP DẪN Máy lọc nước là một phần quan trọng trong việc đảm bảo nước uống hàng ngày của gia đình bạn luôn an toàn và tốt nhất. Tuy nhiên, một trong những điều quan trọng nhất mà nhiều người thường bỏ qua là việc thay đổi lõi lọc theo đúng chu kỳ.
Hướng dẫn trả góp sản phẩm qua cổng thanh toán Fudiin
Hướng dẫn trả góp sản phẩm qua cổng thanh toán Fudiin Chúng tôi tự hào khi luôn hướng tới việc đem đến trải nghiệm mua sắm tốt nhất cho người tiêu dùng tại Việt Nam.
Máy lọc nước: Cách loại bỏ chất gây mùi và vị khó chịu trong nước
Máy lọc nước: Cách loại bỏ chất gây mùi và vị khó chịu trong nước Tìm hiểu về cách máy lọc nước có thể loại bỏ chất gây mùi và vị khó chịu trong nước. Xem các phương pháp và công nghệ lọc nước hiệu quả để đảm bảo nước uống sạch và ngon miệng.
Chọn máy lọc nước phù hợp cho gia đình: Những yếu tố quan trọng cần xem xét
Chọn máy lọc nước phù hợp cho gia đình: Những yếu tố quan trọng cần xem xét Khi lựa chọn một máy lọc nước cho gia đình, việc xem xét các yếu tố quan trọng là vô cùng cần thiết. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ những yếu tố nên cân nhắc để chọn một máy lọc nước phù hợp với nhu cầu và đảm bảo sự an toàn cho gia đình
Sự Khác Biệt Giữa Máy Lọc Nước Trực Tiếp và Máy Lọc Nước Gián Tiếp: Tìm Hiểu Lựa Chọn Phù Hợp Cho Gia Đình
Sự Khác Biệt Giữa Máy Lọc Nước Trực Tiếp và Máy Lọc Nước Gián Tiếp: Tìm Hiểu Lựa Chọn Phù Hợp Cho Gia Đình Bài viết này giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa máy lọc nước trực tiếp và máy lọc nước gián tiếp. Khám phá những ưu điểm và nhược điểm của từng loại máy để đưa ra lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu gia đình của bạn
Chính Sách Thanh Toán
Chính Sách Thanh Toán Hiện nay, chúng tôi hỗ trợ cho khách hàng các phương thức thanh toán như sau, đặc biệt chúng tôi có chính sách bán hàng trả góp 0% lãi suất.
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành nhanh 24h cho sản phẩm bảo hành một cách tối ưu nhanh nhất.
Chính Sách Kiểm Hàng
Chính Sách Kiểm Hàng Công ty chúng tôi có những chính sách đổi trả sản phẩm cho khách hàng như sau:
Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ mà không có sự đồng ý của khách hàng.

Hệ thống phân phối

Showroom Lê Đức Thọ
Showroom Lê Đức Thọ 743 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, HCM743 Lê Đức Thọ, P16, Gò Vấp, HCM 0898992838 - 1900.9274 0898992838 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phan Văn Trị 1
Showroom Phan Văn Trị 1 1469 Phan Văn Trị, P10, Gò Vấp, HCM1469 Phan Văn Trị, P10, Gò Vấp, HCM 0898992838 - 1900.92740898992838 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phan Văn Trị 2
Showroom Phan Văn Trị 2 425 Phan Văn Trị, P1, Gò Vấp, HCM425 Phan Văn Trị, P1, Gò Vấp, HCM 0899889329 - 07727271810899889329 - 0772727181 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com
Showroom Phạm Văn Đồng
Showroom Phạm Văn Đồng 57 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, GiaLai57 Phạm Văn Đồng, Tp.Pleiku, GiaLai 0914414219 - 1900.92740914414219 - 1900.9274 dongnmfx@gmail.comdongnmfx@gmail.com

Máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước, lõi lọc nước , lọc nước đầu nguồn, phụ kiện lọc nước, máy lọc nước RO, Máy lọc nước nano, máy lọc nước uống văn phòng, lọc nước giếng khoan, Lọc nước công suất lớn, Lọc nước uống tinh khiết,