Mua hàng: 08989928380337000054

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Công nghệ lọc

Máy lọc nước

Lọc nước đầu nguồn

Phụ tùng linh kiện

MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG
Giá KM: 5.750.000đ Giá: 7.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT EK-99
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT EK-99
Giá KM: 39.600.000đ Giá: 72.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i9000
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i9000
Giá KM: 48.750.000đ Giá: 75.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i7000
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i7000
Giá KM: 38.350.000đ Giá: 59.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i5000
Máy lọc nước ion kiềm Vuoxa i5000
Giá KM: 21.900.000đ Giá: 45.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Mutosi MP-678HE
Máy lọc nước Mutosi MP-678HE
Giá KM: 32.500.000đ Giá: 45.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Atica - Gold
Máy lọc nước Atica - Gold
Giá KM: 83.300.000đ Giá: 98.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Trim Ion Hyper
Máy lọc nước Trim Ion Hyper
Giá KM: 27.900.000đ Giá: 36.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Máy lọc nước Trim Ion Gracia
Giá KM: 51.500.000đ Giá: 76.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS45
Giá KM: 21.500.000đ Giá: 25.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Giá KM: 8.520.000đ Giá: 10.650.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AB50
Giá KM: 41.500.000đ Giá: 53.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk JrII
Máy lọc nước ion kiềm Kangen LeveLuk JrII
Giá KM: 19.500.000đ Giá: 64.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk JRIV
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk JRIV
Giá KM: 24.500.000đ Giá: 84.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk SD501
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk SD501
Giá KM: 27.900.000đ Giá: 79.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk K8
Máy lọc nước ion kiềm Kangen Leveluk K8
Giá KM: 45.900.000đ Giá: 86.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Atica MHW-H5(V)
Máy lọc nước ion kiềm Atica MHW-H5(V)
Giá KM: 36.900.000đ Giá: 56.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước ion kiềm OSG NDX-501LM
Máy lọc nước ion kiềm OSG NDX-501LM
Giá KM: 43.500.000đ Giá: 65.000.000đ
Mua hàng
Máy Điện Giải Nước Ion Kiềm OSG HU-121
Máy Điện Giải Nước Ion Kiềm OSG HU-121
Giá KM: 37.400.000đ Giá: 55.000.000đ
Mua hàng
Máy điện giải ion kiềm OSG NDX – 303LMW
Máy điện giải ion kiềm OSG NDX – 303LMW
Giá KM: 54.400.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
Máy Điện Giải Ion Kiềm Crewelter 7
Máy Điện Giải Ion Kiềm Crewelter 7
Giá KM: 28.800.000đ Giá: 48.000.000đ
Mua hàng
Máy Điện Giải Ion Kiềm Crewelter 9
Máy Điện Giải Ion Kiềm Crewelter 9
Giá KM: 40.800.000đ Giá: 68.000.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK101
Giá KM: 10.990.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước TRIM ION GRACE
Máy lọc nước TRIM ION GRACE
Giá KM: 49.500.000đ Giá: 58.600.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước TRIM ION NEO
Máy lọc nước TRIM ION NEO
Giá KM: 26.500.000đ Giá: 29.800.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Trion ion TI 9000
Máy lọc nước Trion ion TI 9000
Giá KM: 36.500.000đ Giá: 45.000.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 1112
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 1112
Giá KM: 36.245.000đ Giá: 65.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 710
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 710
Giá KM: 25.795.000đ Giá: 46.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 911
Giá KM: 31.295.000đ Giá: 56.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 510
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 510
Giá KM: 18.150.000đ Giá: 36.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 38
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 38
Giá KM: 15.650.000đ Giá: 31.300.000đ
Mua hàng
Lõi lọc máy ion kiềm Trimion Hyper
Lõi lọc máy ion kiềm Trimion Hyper
Giá KM: 2.450.000đ Giá: 3.100.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Máy lọc nước Panasonic TK-AS700
Giá KM: 49.500.000đ Giá: 60.500.000đ
Mua hàng
New
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK9000
MÁY LỌC NƯỚC ION KIỀM MEDIQUA - AK9000
Giá KM: 24.500.000đ Giá: 55.000.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONMEGA 37
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONMEGA 37
Giá KM: 10.500.000đ Giá: 19.800.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS500
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS500
Giá KM: 23.500.000đ Giá: 26.500.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1314
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1314
Giá KM: 49.445.000đ Giá: 89.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1113
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1113
Giá KM: 41.450.000đ Giá: 82.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEENT 912
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEENT 912
Giá KM: 31.450.000đ Giá: 62.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 711
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 711
Giá KM: 26.950.000đ Giá: 53.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQueen 511
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQueen 511
Giá KM: 21.950.000đ Giá: 43.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 39
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 39
Giá KM: 19.450.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 1111
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 1111
Giá KM: 32.945.000đ Giá: 59.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 910
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 910
Giá KM: 24.450.000đ Giá: 48.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 79
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 79
Giá KM: 19.450.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 59
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 59
Giá KM: 14.150.000đ Giá: 28.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 37
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 37
Giá KM: 12.150.000đ Giá: 24.300.000đ
Mua hàng
MÁY TẠO NƯỚC HYDROGEN ĐỂ BÀN RW-NAH-100S
MÁY TẠO NƯỚC HYDROGEN ĐỂ BÀN RW-NAH-100S
Giá KM: 29.000.000đ Giá: 36.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI RW-AK-9000
MÁY LỌC NƯỚC ĐIỆN GIẢI RW-AK-9000
Giá KM: 49.000.000đ Giá: 59.000.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN NÓNG LẠNH RW-NAH-340
MÁY LỌC NƯỚC HYDROGEN NÓNG LẠNH RW-NAH-340
Giá KM: 38.610.000đ Giá: 42.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-6911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-6911
Giá KM: 23.450.000đ Giá: 46.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-4911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-4911
Giá KM: 24.145.000đ Giá: 43.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-6711
Máy lọc nước Robot UHC-6711
Giá KM: 23.595.000đ Giá: 42.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-4711
Máy lọc nước Robot UHC-4711
Giá KM: 21.395.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-6511
Máy lọc nước Robot UHC-6511
Giá KM: 21.395.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-4511
Máy lọc nước Robot UHC-4511
Giá KM: 19.195.000đ Giá: 34.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1113
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1113
Giá KM: 45.045.000đ Giá: 81.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 39
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 39
Giá KM: 24.695.000đ Giá: 44.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 511
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 511
Giá KM: 27.445.000đ Giá: 49.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 711
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 711
Giá KM: 32.945.000đ Giá: 59.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 912
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 912
Giá KM: 37.895.000đ Giá: 68.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HA
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HA
Giá KM: 7.014.000đ Giá: 11.690.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HAQ
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HAQ
Giá KM: 9.474.000đ Giá: 15.790.000đ
Mua hàng
Lõi lọc máy ion kiềm Panasonic
Lõi lọc máy ion kiềm Panasonic
Giá KM: 3.500.000đ Giá: 4.500.000đ
Mua hàng
Lõi lọc máy ion kiềm Kangen LeveLuk K8
Lõi lọc máy ion kiềm Kangen LeveLuk K8
Giá KM: 3.300.000đ Giá: 3.800.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66
Máy lọc nước ion kiềm Panasonic TK-AS66
Giá KM: 39.500.000đ Giá: 51.500.000đ
Mua hàng
New

Hiện nay các chuyên gia về nước uống trên thế giới và người tiêu dùng đã từng trải nghiệm sử dụng máy ion kiềm đã khẳng định rất rõ giá trị về nguồn nước lọc TỐT, KHỎE từ máy lọc nước ion kiềm đem lại.

Máy ion kiềm ra đời đầu tiên tại Nhật Bản, Nhật là cái nôi đầu tiên trên thế giới nghiên cứu, phát triển dòng sản phẩm máy lọc nước ion kiềm hay còn gọi máy tạo nước điện giải ion kiềm.

Một loại nước uống nếu cách đây 5 năm ở Việt Nam chưa ai biết đến, nhưng hiện nay đã trở nên phổ biến trong các gia đình Việt Nam quan tâm ngày càng cao đến sức khỏe gia đình mình, đặc biệt khi con người chúng ta ngày càng bước sang tuổi trung niên về già, sức khỏe là quan trọng nhất.

Chúng ta được biết hơn 70% cơ chế chúng ta là nước, khi còn trẻ tính kiềm trong cơ thể chúng ta cao, ngược lại khi có tuổi tính kiềm giảm xuống thay vào đó tính axit trong cơ thể chúng ta tăng cao lên. Môi trường axit rất thuận lợi để cho các bệnh tật phát triển.

Máy lọc nước ion kiềm tạo ra nhiều loại nước uống không những lọc sạch mà còn đem lại nguồn NƯỚC TỐT, NƯỚC KHỎE cho người dùng. Ngoài chức năng tạo ra nước uống tốt máy còn nhiều chức năng khác như rửa rau, củ quả, nước làm đẹp…

Hệ thống LocNuocUong tự hào là đối tác của 04 tập đoàn lớn đứng đầu tại Nhật Bản sản xuất máy lọc nước ion kiềm: Mitsubishi cleansui, Panasonic, Atica maxell, Trim ion. Đây là 04 thương hiệu lớn về máy lọc nước ion kiềm tại Nhật Bản được người tiêu khắp nơi trên thế giới và tại Nhật tin dùng nay đã có mặt tại Việt Nam.

Đặc tính chung của 04 thương hiệu trên máy ion kiềm đều tạo ra tối thiểu 6 loại nước đặc trưng như sau:

03 loại nước ion kiềm để uống trực tiếp, uống từ mức 1 làm quen sau đó chuyển sang mức 2 và cuối cùng uống mức 3 trở về sau. Nước uống tốt nhất cho sức khỏe: chống oxy mạnh, giàu tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giàu vi khoáng, phòng ngừa các bệnh ung thư, đào thải các độc tố, giữ vitamin khi nấu thực phẩm, trung hòa axit, nâng tính kiềm trong cơ thể hạn chế các bệnh tật…

01 loại nước trung tính Ph bằng 7: mức nước này dùng pha sữa cho bé, uống thuốc tây, mức nước này không có ion kiềm.

01 loại nước Axit nhẹ có độ Ph bằng 5.5: tại mức nước này dùng rửa mặt giúp se khít lỗ chân lông làm mát da, giúp da mặt sáng hơn. Loại nước này giống nước khoáng hoa hồng.

01 loại nước Ph cao hơn gọi là strong akaline: Nước dùng ngâm rửa rau, củ quả rất tốt. Loại bỏ hoàn toàn các thuốc bảo vệ thực vật còn sót lại trên bề mặt rau, củ quả.

Ngoài ra, các model khác có thể thêm các loại nước phụ trợ khác, tuy nhiên ít có ứng dụng thực tế trong gia đình.

Hiện nay hệ thống LocNuocUong có chương trình hỗ trợ cao cho gia đình có nhu cầu mua máy lọc nước ion kiềm qua hình thức trả góp 0% lãi suất.

Hãy liên hệ ngay chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước, lõi lọc nước , lọc nước đầu nguồn, phụ kiện lọc nước, máy lọc nước RO, Máy lọc nước nano, máy lọc nước uống văn phòng, lọc nước giếng khoan, Lọc nước công suất lớn, Lọc nước uống tinh khiết,