Mua hàng: 08989928380337000054

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Công nghệ lọc

Máy lọc nước

Lọc nước đầu nguồn

Phụ tùng linh kiện

MÁY LỌC NƯỚC ROBOT

MÁY LỌC NƯỚC ROBOT EK-99
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT EK-99
Giá KM: 39.600.000đ Giá: 72.000.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 1112
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 1112
Giá KM: 36.245.000đ Giá: 65.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 710
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 710
Giá KM: 25.795.000đ Giá: 46.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 911
Giá KM: 31.295.000đ Giá: 56.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 510
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 510
Giá KM: 18.150.000đ Giá: 36.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 38
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONSMART 38
Giá KM: 15.650.000đ Giá: 31.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONMEGA 37
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONMEGA 37
Giá KM: 10.500.000đ Giá: 19.800.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1314
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1314
Giá KM: 49.445.000đ Giá: 89.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1113
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 1113
Giá KM: 41.450.000đ Giá: 82.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEENT 912
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEENT 912
Giá KM: 31.450.000đ Giá: 62.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 711
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 711
Giá KM: 26.950.000đ Giá: 53.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQueen 511
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQueen 511
Giá KM: 21.950.000đ Giá: 43.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 39
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONQUEEN 39
Giá KM: 19.450.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 1111
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 1111
Giá KM: 32.945.000đ Giá: 59.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 910
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 910
Giá KM: 24.450.000đ Giá: 48.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 79
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 79
Giá KM: 19.450.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 59
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 59
Giá KM: 14.150.000đ Giá: 28.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 37
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONPRINCE 37
Giá KM: 12.150.000đ Giá: 24.300.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-6911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-6911
Giá KM: 23.450.000đ Giá: 46.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-4911
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT UHC-4911
Giá KM: 24.145.000đ Giá: 43.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-6711
Máy lọc nước Robot UHC-6711
Giá KM: 23.595.000đ Giá: 42.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-4711
Máy lọc nước Robot UHC-4711
Giá KM: 21.395.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-6511
Máy lọc nước Robot UHC-6511
Giá KM: 21.395.000đ Giá: 38.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Robot UHC-4511
Máy lọc nước Robot UHC-4511
Giá KM: 19.195.000đ Giá: 34.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1113
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1113
Giá KM: 45.045.000đ Giá: 81.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1314
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 1314
Giá KM: 53.295.000đ Giá: 96.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 39
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 39
Giá KM: 24.695.000đ Giá: 44.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 511
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 511
Giá KM: 27.445.000đ Giá: 49.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 711
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 711
Giá KM: 32.945.000đ Giá: 59.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 912
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT IONKING 912
Giá KM: 37.895.000đ Giá: 68.900.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 5410W-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 5410W-UR
Giá KM: 8.754.000đ Giá: 14.590.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 539W-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 539W-UR
Giá KM: 7.794.000đ Giá: 12.990.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 539WK-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 539WK-UR
Giá KM: 9.114.000đ Giá: 15.190.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 7410GQ-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 7410GQ-UR
Giá KM: 10.734.000đ Giá: 17.890.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 739GK-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 739GK-UR
Giá KM: 8.934.000đ Giá: 14.890.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HA
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HA
Giá KM: 7.014.000đ Giá: 11.690.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HAQ
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT RBS-9HAQ
Giá KM: 9.474.000đ Giá: 15.790.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT SPRING-9H
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT SPRING-9H
Giá KM: 5.274.000đ Giá: 8.790.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9G-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9G-UR
Giá KM: 5.214.000đ Giá: 8.690.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 410G-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 410G-UR
Giá KM: 5.538.000đ Giá: 9.230.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9410G-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9410G-UR
Giá KM: 10.074.000đ Giá: 16.790.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 939G-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 939G-UR
Giá KM: 9.954.000đ Giá: 16.590.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 239G-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 239G-UR
Giá KM: 5.454.000đ Giá: 9.090.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 239W-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 239W-UR
Giá KM: 5.574.000đ Giá: 9.290.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 2410W-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 2410W-UR
Giá KM: 5.646.000đ Giá: 9.410.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 3410W-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 3410W-UR
Giá KM: 5.370.000đ Giá: 8.950.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9GH-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 9GH-UR
Giá KM: 6.414.000đ Giá: 10.690.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 410GH-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 410GH-UR
Giá KM: 6.534.000đ Giá: 10.890.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GH-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GH-UR
Giá KM: 6.414.000đ Giá: 10.690.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GHK-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GHK-UR
Giá KM: 5.300.000đ Giá: 10.790.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GHKQ-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 339GHKQ-UR
Giá KM: 8.094.000đ Giá: 13.490.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 939GHQ-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT 939GHQ-UR
Giá KM: 12.474.000đ Giá: 20.790.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-9GN
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-9GN
Giá KM: 5.094.000đ Giá: 8.490.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-8G
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-8G
Giá KM: 3.894.000đ Giá: 6.490.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-9G
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA-9G
Giá KM: 3.954.000đ Giá: 6.590.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 139W
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 139W
Giá KM: 4.710.000đ Giá: 7.850.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 939G
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 939G
Giá KM: 8.700.000đ Giá: 14.500.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 9GK-UR
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ALPHA 9GK-UR
Giá KM: 3.768.000đ Giá: 6.280.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ULTRA 625
MÁY LỌC NƯỚC ROBOT ULTRA 625
Giá KM: 2.950.000đ Giá: 3.640.000đ
Mua hàng

Chào mừng các bạn đến với máy lọc nước ROBOT

 

ROBOT có thể nói không quá xa lạ gì với thương hiệu Việt tại Việt Nam. ROBOT là Thương Hiệu Quốc Gia, nhà sản xuất chuyên nghiệp trên 30 năm về lĩnh vực thiết bị điện, với sứ mệnh “Người bảo vệ hữu hiệu”, đã nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ lọc nước tiên tiến trên thế giới đế mang đến sản phẩm Máy Lọc Nước Thế Hệ Mới, với giải pháp hoàn hảo nhất để cung cấp nguồn nước tinh khiết tốt cho sức khỏe, cùng nhiều lợi ích cho mọi gia đình Việt Nam.

Hiện nay ROBOT là đối tác của hệ thống LocNuocUong.com.vn về phân khúc sản phẩm máy lọc nước, Máy lọc nước không tủ để gầm, treo tường Nguội, Máy lọc nước tủ đứng Nguội, Máy lọc nước Nóng Nguội, Máy lọc nước Nóng Nguội Lạnh và Máy lọc nước Ion kiềm.

Ưu điểm vượt trội của Máy lọc nước ROBOT

Siêu Phẩm Lọc Nước ROBOT Thế Hệ Mới, an toàn nhất cho sức khỏe, duy nhất “Bảo Vệ 3 Tầng” với 2 màng lọc tiên tiến UF + R.O + công nghệ RMC-LCD tự động kiểm soát chất lượng nước 24/24, an toàn cho cả gia đình.

Sản phẩm máy lọc nước duy nhất trên thị trường tích hợp công nghệ lọc nước UF và công nghệ lọc RO. Đều này giúp cho màng lọc RO có độ bền tuổi thọ cao hơn các máy lọc nước thông thường.

Ngoài ra kết hợp công nghệ RMC-LCD tự động kiểm soát chất lượng nước với kinh nghiệm hơn 20 năm chuyên ngành điện – điện tử, ROBOT đã nghiên cứu, sáng chế thành công Công nghệ RMC - LCD, giúp người dùng “dễ dàng trực tiếp kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi uống & loại trừ các rủi ro xảy ra khi sử dụng”, với nhiều chức năng như: Hiển thị chất lượng nước lọc (TDS) đầu vào & sau lọc; Báo tuổi thọ của từng lõi lọc theo lưu lượng nước sử dụng; Cảnh báo và ngừng máy khi bị rò; Tự động bảo vệ máy khi nước đầy, nước thiếu hoặc hoạt động liên tục quá 5 giờ…

Chính sách chăm sóc khách hàng tốt, có mạng lưới phân phối cung cấp máy lọc nước rộng khắp trên toàn quốc, giúp khách hàng được hỗ trợ lắp đặt máy trên toàn quốc được thuận lợi.

 

 

Máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước, lõi lọc nước , lọc nước đầu nguồn, phụ kiện lọc nước, máy lọc nước RO, Máy lọc nước nano, máy lọc nước uống văn phòng, lọc nước giếng khoan, Lọc nước công suất lớn, Lọc nước uống tinh khiết,