Mua hàng: 08989928380337000054

Hãng sản xuất

Nước sản xuất

Công nghệ lọc

Máy lọc nước

Lọc nước đầu nguồn

Phụ tùng linh kiện

MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO

Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ
Giá KM: 6.700.000đ Giá: 10.300.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA
Giá KM: 5.365.000đ Giá: 7.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HP VTU
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HP VTU
Giá KM: 7.200.000đ Giá: 8.100.000đ
Mua hàng
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO KG10A3
Giá KM: 5.950.000đ Giá: 8.500.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG100HC
Máy lọc nước Kangaroo KG100HC
Giá KM: 6.490.000đ Giá: 9.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước kangaroo KG100HK
Máy lọc nước kangaroo KG100HK
Giá KM: 7.590.000đ Giá: 11.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HG
Giá KM: 5.750.000đ Giá: 7.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A2I
Máy lọc nước Kangaroo KG10A2I
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 12.250.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A6S
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 9.650.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Máy lọc nước Kangaroo KG100ES1
Giá KM: 8.520.000đ Giá: 10.650.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 47
Máy lọc nước Kangaroo KG 47
Giá KM: 6.900.000đ Giá: 8.900.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A7S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A7S
Giá KM: 7.053.000đ Giá: 10.690.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Máy lọc nước Kangaroo KG 10A8ES
Giá KM: 11.800.000đ Giá: 18.390.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9S
Giá KM: 5.700.000đ Giá: 12.800.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG19G4
Máy lọc nước Kangaroo KG19G4
Giá KM: 5.500.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 62A3
Máy lọc nước Kangaroo KG 62A3
Giá KM: 5.490.000đ Giá: 7.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9SG
Giá KM: 8.632.000đ Giá: 13.000.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9I
Máy lọc nước Kangaroo KG10A9I
Giá KM: 7.490.000đ Giá: 15.200.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A8ESG
Máy lọc nước Kangaroo KG10A8ESG
Giá KM: 11.476.000đ Giá: 18.700.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG100HD2
Máy lọc nước Kangaroo KG100HD2
Giá KM: 6.300.000đ Giá: 8.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A10S
Máy lọc nước Kangaroo KG10A10S
Giá KM: 9.756.000đ Giá: 15.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG100EW
Máy lọc nước Kangaroo KG100EW
Giá KM: 16.500.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 48
Máy lọc nước Kangaroo KG 48
Giá KM: 6.990.000đ Giá: 10.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG10A16
Máy lọc nước Kangaroo KG10A16
Giá KM: 7.990.000đ Giá: 9.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG400HD
Máy lọc nước Kangaroo KG400HD
Giá KM: 9.400.000đ Giá: 11.400.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG123HQ
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG123HQ
Giá KM: 36.800.000đ Giá: 39.900.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU
Giá KM: 6.100.000đ Giá: 9.600.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+ PLUS
Máy lọc nước Kangaroo Hydrogen KG100HU+ PLUS
Giá KM: 7.100.000đ Giá: 9.100.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Máy lọc nước Kangaroo KG 400HU
Giá KM: 6.950.000đ Giá: 11.300.000đ
Mua hàng
New
Máy lọc nước Kangaroo KG 100HED-IOT
Máy lọc nước Kangaroo KG 100HED-IOT
Giá KM: 14.900.000đ Giá: 19.850.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 107
Máy lọc nước Kangaroo KG 107
Giá KM: 4.150.000đ Giá: 5.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 106
Máy lọc nước Kangaroo KG 106
Giá KM: 4.050.000đ Giá: 5.300.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 109
Máy lọc nước Kangaroo KG 109
Giá KM: 4.750.000đ Giá: 6.000.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 108
Máy lọc nước Kangaroo KG 108
Giá KM: 4.550.000đ Giá: 5.800.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 104
Máy lọc nước Kangaroo KG 104
Giá KM: 3.990.000đ Giá: 4.990.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 103
Máy lọc nước Kangaroo KG 103
Giá KM: 4.290.000đ Giá: 5.050.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 102 ( 5 lõi lọc)
Máy lọc nước Kangaroo KG 102 ( 5 lõi lọc)
Giá KM: 4.190.000đ Giá: 4.790.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo - KG110
Máy lọc nước Kangaroo - KG110
Giá KM: 5.800.000đ Giá: 6.200.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG 100HA KV
Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG 100HA KV
Giá KM: 6.100.000đ Giá: 9.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG-HP 66
Máy lọc nước Kangaroo KG-HP 66
Giá KM: 5.500.000đ Giá: 6.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo KG 400
Máy lọc nước Kangaroo KG 400
Giá KM: 17.000.000đ Giá: 18.300.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo công suất lớn KG 300
Máy lọc nước Kangaroo công suất lớn KG 300
Giá KM: 14.900.000đ Giá: 15.500.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 300
Máy lọc nước công suất lớn Kangaroo KG 300
Giá KM: 14.000.000đ Giá: 15.300.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước kangaroo 10 lõi lọc KG109UV
Máy lọc nước kangaroo 10 lõi lọc KG109UV
Giá KM: 5.850.000đ Giá: 7.250.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108
Giá KM: 4.100.000đ Giá: 5.400.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107
Giá KM: 3.900.000đ Giá: 5.200.000đ
Mua hàng
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106
Giá KM: 3.750.000đ Giá: 5.000.000đ
Mua hàng
Cây nước nóng lạnh kangaroo KG120
Cây nước nóng lạnh kangaroo KG120
Giá KM: 17.300.000đ Giá: 20.000.000đ
Mua hàng

MUA MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO – THƯƠNG HIỆU MÁY LỌC NƯỚC SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

MUA MÁY LỌC NƯỚC KANGAROO – THƯƠNG HIỆU MÁY LỌC NƯỚC SỐ 1 TẠI VIỆT NAM

 

Kangaroo tự hào tạo ra một thói quen sinh hoạt mới trong xã hội đó là sử dụng nước sạch uống liền trong mỗi gia đình, nâng tầm tiện nghi cuộc sống, giải phóng sức lao động của người phụ nữ Việt. Kangaroo luôn khẳng định vai trò tiên phong mang đến những giá trị mới cho xã hội, dẫn dắt xu hướng sản xuất và tiêu dùng. Tự hào là một tập đoàn kinh tế tư nhân đầu ngành, Kangaroo cam kết luôn đồng hành cùng sự phát triển xã hội và trong mỗi gia đình.

Ngay từ khi mới ra mắt, Máy lọc nước Hydrogen ion kiềm KG100MED và khái niệm “nước sống” đã rất được quan tâm chú ý từ người tiêu dùng. Liên tiếp các cơ quan báo chí uy tín tại Việt Nam như truyền hình VTV, VnExpress, Dân trí,… đã nói về sự yêu thích của các gia đình về “siêu phẩm” của Kangaroo, vì hơn ai hết, họ hiểu vấn đề sức khỏe quan trọng như thế nào. Tiêu biểu nhất, đó chính là giải thưởng “Máy lọc nước hiện đại nhất – Được yêu thích nhất”, qua đó đưa Kangaroo dẫn đầu hạng mục “Thương hiệu Máy lọc nước xuất sắc nhất” vòng loại sự kiện Tech Awards 2020 do VnExpress tổ chức.

Công nghệ điện phân nước RO duy nhất tại Việt Nam
Qua rất nhiều tìm tòi, nghiên cứu để phát triển, đòi hỏi công sức, cùng sự nỗ lực, Viện nghiên cứu và ứng dụng công nghệ Kangaroo đã sáng chế thành công Công nghệ điện phân nước RO duy nhất tại Việt Nam, giúp tạo nguồn nước ion kiềm giàu Hydrogen. Nó đã được công nhận là sản phẩm khoa học công nghệ và được cấp bằng sáng chế độc quyền.

Tạo nước Hydrogen ion kiềm ưu việt, bền vững
Sử dụng công nghệ điện phân nước RO độc quyền, giúp tạo nước Hydrogen ion kiềm ưu việt, ổn định và bền vững. Đây là một loại nước khỏe có nguồn gốc từ Nhật Bản, đang được yêu thích, sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe con người.

Đồng thời, các nghiên cứu khoa học của Nhật Bản và Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng, Hydrogen giúp loại bỏ xuất sắc các gốc tự do, đồng thời hoạt động như một chất chống oxy hóa.

 

Hãy cùng chúng tôi chăm lo sức khỏe gia đình bạn. Với nhiều ưu đãi từ hãng máy lọc nước số 1 tại Việt Nam cùng nhiều hậu mãi tốt của hệ thống showroom máy lọc nước.

Showroom 1: 425 Phan Văn Trị, Phường 1, Quận Gò Vấp, TPHCM
Showroom 2: 1469 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM
Showroom 3: 743 Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp, TPHCM

Máy lọc nước nóng lạnh, máy lọc nước, lõi lọc nước , lọc nước đầu nguồn, phụ kiện lọc nước, máy lọc nước RO, Máy lọc nước nano, máy lọc nước uống văn phòng, lọc nước giếng khoan, Lọc nước công suất lớn, Lọc nước uống tinh khiết,